CPV kód 45232141-2 : Vykurovacie práce

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45232141-2

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica – zníženie energetickej náročnosti objektu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO - 00273
uvo 20240802090002.08.2024
09:00
Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou

Späť na zoznam CPV