CPV kód 45232130-2 : Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45232130-2

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Kultúrno oddychová zóna – STÁRNISKO – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MG_06/2024_KOZ
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Mesto Gbely

Späť na zoznam CPV