CPV kód 45214400-4 : Stavebné práce na stavbe budov univerzít

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45214400-4

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Administratívna budova v areáli UPJŠ, Šrobárova 2, Košice – stavebné úpravy objektu.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
REK000438/2024-UVO
uvo 20240814100014.08.2024
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Späť na zoznam CPV