CPV: 45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45213240-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove
Prieskum trhu
07.02.2023
17:00
AGRORENT, a.s., Družstevná 2, 946 51 Nesvady