CPV kód 45110000-1 : Búranie budov a demolačné práce a zemné práce

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45110000-1

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Zvýšenie energetickej efektívnosti obalových konštrukcií a modernizácia bytového domu, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavbu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
19/PRO/2024
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Mesto Sečovce

Späť na zoznam CPV