CPV: 44830000-7 Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44830000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116034 Tmely a konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
08:54
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika