CPV: 44621100-0 Radiátory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44621100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313632 Termoventily radiátorov, termohlavice, radiátory, regulačné ventily, predĺženia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2023
10:00
Záhorie (vojenský obvod), Malacky, Bratislavský, Slovenská republika