CPV: 44520000-1 Zámky, kľúče a pánty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44520000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
82/ME/2022 „Kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 01.03.2022
09:00
Centrum účelových zariadení