CPV: 44511500-0 Ručné píly

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44511500-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202121141 Motorové a elektrické ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
14:47
Prakovce, Gelnica, Košický, Slovenská republika