CPV: 44423000-1 Rôzne výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44423000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
40449-MST Obstaranie poštových schránok, pokladničiek, schránok a trezorov
Verejná súťaž
UVO 12.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky