CPV: 44330000-2 Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44330000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119917 Výstuž mazanín z betónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
17:30
Teplička, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika