CPV: 44315200-3 Zváracie materiály

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44315200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226768 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.07.2022
10:44
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika