CPV: 44112230-9 Linoleum

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44112230-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115886 Podlahová krytina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
11:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika