CPV kód 44000000-0 : Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 44000000-0

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Rekonštrukcia technických úložných a inštalačných priestorov v pavilónoch PriF UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PRIFUK07/2024/AD
uvo - - - Univerzita Komenského v Bratislave

Späť na zoznam CPV