CPV: 43830000-0 Mechanické náradie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43830000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28347-MST Kvalitná prax,úspech k zamestnanosti
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava