CPV: 43312400-7 Cestné valce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43312400-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115873 Vibračný valec ručne vedený - nový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika