CPV: 43260000-3 Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43260000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20221 Rýpadlo-nakladač vrátane príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2022
15:00
Klokočov, Čadca, Žilinský, Slovenská republika