CPV: 43132100-8 Vŕtacie stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43132100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022248 búracie kladivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2022
11:56
Košice - mestská časť Barca, Košice IV, Košický, Slovenská republika