CPV: 42995000-7 Rôzne čistiace stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42995000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210959 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
09:20
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika