CPV: 42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42990000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
18:00
VAPOS ORAVA, s.r.o., č.1006, 029 47 Oravská Polhora