CPV: 42716200-0 Sušičky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42716200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214919 Sušička bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2022
17:00
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika