CPV: 42716000-8 Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42716000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33104-MST Technologické vybavenie nemocničnej práčovne
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica