CPV: 42660000-0 Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, stroje a zariadenia na temperovanie povrchu a striekanie za tepla

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42660000-0

Neboli nájdené žiadne zákazky.