CPV: 42650000-7 Pneumatické alebo motorové ručné nástroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42650000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235370 Motorová píla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika