CPV: 42641100-2 Obrábacie stroje na kameň

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42641100-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatická mostová kotúčová píla
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 25.10.2021
12:00
STONE INDUSTRY s. r. o., M. Šimonoviča 477/18, 907 01 Myjava