CPV: 42514310-8 Vzduchové filtre

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42514310-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42752-MST Filtre vzduchové
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.