CPV: 42131260-6 Guľové/plavákové ventily

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42131260-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314057 Vodoinštalačný materiál LRS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika