CPV: 42120000-6 Čerpadlá a kompresory

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42120000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310354 Čerpadlá, kompresory a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika