CPV: 42000000-6 Priemyselné mechanizmy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42000000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31220-MST Technológie pre FAB Co. s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
FAB Co. s.r.o.