CPV: 39831000-6 Pracie prostriedky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39831000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123521 Dodávka pracích prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2021
12:40
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika