CPV: 39830000-9 Čistiace výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39830000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023474 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2023
10:10
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika