CPV: 39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39800000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314015 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika