CPV: 39717200-3 Klimatizačné spotrebiče

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39717200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
40564-MUT Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika_DNS
Užšia súťaž
UVO 11.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky