CPV: 39711362-4 Mikrovlné rúry

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39711362-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228210 Mikrovlnná rúra – 2 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.08.2022
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika