CPV: 39711310-5 Elektrické kávovary

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39711310-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120815 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.10.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika