CPV: 39711120-6 Mrazničky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39711120-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118833 Pultová mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika