CPV: 39711100-0 Chladničky a mrazničky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39711100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123861 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2021
11:30
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika