CPV: 39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39700000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310634 Elektrické spotrebiče pre domácnosť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika