CPV: 39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39700000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202119909 Priemyselný vysávač s automatickým čistením filtra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika