CPV: 39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39700000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211043 Kombinovaná chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika