CPV: 39530000-6 Koberce, rohože a predložky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39530000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214681 Koberec metrážny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
15:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika