CPV: 39522520-8 Poľné lôžka

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39522520-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235671 Poľný nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika