CPV: 39522000-7 Nepremokavé plachty, lodné plachty pre člny, plachetnice alebo pozemné vozidlá, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39522000-7

Neboli nájdené žiadne zákazky.