CPV: 39515430-8 Vodorovné žalúzie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39515430-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235354 Okná, dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika