CPV: 39514200-0 Kychynské utierky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39514200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115210 Hubky, utierky na riad, alobal, mikrot. sáčky, pergamenový baliaci papier, servítky biele, fólia potravinárska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika