CPV: 39370000-6 Vodoinštalácie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39370000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214505 Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika