CPV: 39370000-6 Vodoinštalácie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39370000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022186 Nákup vodoinštalačného tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2022
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika