CPV: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39294100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214762 Kovové guličkové pero vrátane potlače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika