CPV: 39222100-5 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39222100-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202121053 Servítky do pultového zásobníka na servítky Tork Xpressnap N4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika