CPV: 39221100-8 Kuchynské potreby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39221100-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116106 Kuchynské vybavenie č.2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika