CPV: 39221000-7 Kuchynské vybavenie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39221000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235312 Kuchynský nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika