CPV: 39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39220000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310415 Inventár stravovacích zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
12:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika