CPV: 39200000-4 Zariadenie interiéru

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 39200000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29207-MST INTERIÉROVÉ VYBAVENIE pre Bratislavské bábkové divadlo
Verejná súťaž
UVO 25.09.2023
09:00
Bratislavské bábkové divadlo